כל הפוסטים בתורה

פרשת פינחס תשע”ח ג

פרשת פינחס תשע”ח ג

צרור את המדיינים והכיתם אותם צריך להבין, מדוע הקב”ה מצווה על משה ועם ישראל לצרור ולשנוא את המידיינים ואח”כ להכותם, מה עניין שנאה זו? ורבינו אור החיים הקדוש עומד על

קרא עוד ←

פרשת בלק תשע”ח

פרשת בלק תשע”ח

יִֽזַּל מַיִם מִדָּלְיָו וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים רבינו הבן איש חי בספרו “עוד יוסף חי” מבאר שפסוק זה בא לרמוז על שלושה דורות של חכמים – סב אב ובנו, שבהם התורה

קרא עוד ←

פרשת ויקרא תשע”ח

פרשת ויקרא תשע”ח

זאת התורה לעולה למנחה… מבאר רבינו בחיי ע”פ המדרש כי במניין הקרבנות יש רמזים גדולים ונפלאים: מניין סוגי הקרבנות הוא תשעה: עולה, מנחה, חטאת, אשם, תודה, שלמים, בכור, מעשר, פסח.

קרא עוד ←

פרשת וירא תשע”ח א

פרשת וירא תשע”ח א

בספר תולדות יצחק מביא שישנם 10 הבדלים בין המלאכים שבאו אל אברהם לבין המלאכים שבאו ללוט: לאברהם אבינו באו 3 מלאכים ואילו ללוט 2 – משום שמעלת אברהם אבינו גדולה

קרא עוד ←

פרשת לך-לך תשע”ח ב

פרשת לך-לך תשע”ח ב

האור החיים על פרשת לך-לך מבאר שכשאדם נמצא בקרב בית אביו ומשפחתו, יש לו ג’ דברים שהן יתרונות בעבורו: שם נמצאים כל מכריו ואוהביו. כבוד משפחתו ושם, מעטרים ומפארים גם

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ד

פרשת נח תשע”ח ד

ספר צרור המור על פרשת בראשית אומר שתחילת רצונם של דור הפלגה היה לבנות האת המגדל שתהיה אחדות בעולם ויהיו שותפים בבנייה האנשים הנשים והטף, והייתה מחשבתם טובה ולשם שמים

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ג

פרשת נח תשע”ח ג

“ויחל נח איש האדמה ויטע כרם” רבינו הרא”ש בפירושו על התורה מביא מדרש שבו מסופר שבא השטן אל נח והציע לו להיות שותף עימו בכרם הענבים. והביא איתו השטן לשותפות

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ב

פרשת נח תשע”ח ב

“אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה את האלהים התהלך נח” רבינו החתם סופר מבאר פסוק זה בדרך הרמז, והוא שחז”ל אמרו במדרש שאברהם אבינו היה בן נ”ח שנים

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח א

פרשת נח תשע”ח א

“אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה את האלהים התהלך נח” רבינו בחיי על התורה מברר מהו הלשון “איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח“, מהן אותן

קרא עוד ←