כל הפוסטים בשני כדי לנער את הסולם ושלישי כדי לתבוע את יצרנית הסולם.