כל הפוסטים בשהכל

הצלחה בלי ברכה

הצלחה בלי ברכה

חשב מעט רבי מאיר, ואחר הרים את עיניו וברך את היהודי: "יהי רצון שתהיה לך הצלחה – בלי ברכה!". הביט היהודי בתמיהה על הרבי ושאל: "רבי, וכי איזו מן ברכה

קרא עוד ←