כל הפוסטים בפורים

סעודת פורים

סעודת פורים

המצווה לקיים את סעודת פורים, היא גם כן ממצוות יום הפורים שתקנו חז"ל. צריך לקיים סעודה בפת, ונוהגים לאכול בה מאכלי בשר ומגדנות ולשמוח בה מאד.

קרא עוד ←

מקרא מגילה

מקרא מגילה

חז"ל תקנו לנו לקרוא בציבור את מגילת אסתר, שבו מסופרים הניסים שנעשו עם עם ישראל בתקופת ימי הפורים של אז (כשעדיין לא התקיימו).

קרא עוד ←

פרסומי ניסא

פרסומי ניסא

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו, שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגלות

קרא עוד ←