כל הפוסטים בפוסקים

רבינו יונה מגירונדי

רבינו יונה מגירונדי

בעל “שערי תשובה”  – רבינו יונה ר’ יונה בן ר’ אברהם גירונדי ‘החסיד’ חי בגירונה וברצלונה שבספרד במאה הי”ג, ונפטר בטולידו בשנת ה”א כ”ד [1263]. היה בן-דודו, מחותנו וידידו של

קרא עוד ←

בעל ערוך השולחן

בעל ערוך השולחן

ר’ יחיאל מיכל ב”ר אהרן הלוי עפשטיין נולד בשנת תקפ”ט (1829) בבוברויסק שברוסיה. מגיל צעיר נחשב לעילוי. הוא נשא לאשה את בתו של הגביר ר’ יעקב ברלין ממיר, אבי הנצי”ב

קרא עוד ←

רבי יהונתן אייבישיץ

רבי יהונתן אייבישיץ

רבי יהונתן אייבשיץ – נולד בשנת תנ”ו (1696), נפטר בשנת תקכ”ד (1764). פרשת חייו של רבי יהונתן אייבשיץ נודעת לרבים לכן יכתבו תאריכים עיקריים בחייו. נולד בערך בשנת תנ”ו (1696)

קרא עוד ←

רב סעדיה גאון

רב סעדיה גאון

רב סעדיה בן יוסף גאון (רס”ג) נולד במצרים בשנת ד”א תרמ”ב (882). מגיל צעיר בלט בידיעותיו בהלכה, במקרא, בדקדוק ובאסטרונומיה, וחיבר ספרים בנושאים אלו. מאוחר יותר עבר לארץ ישראל ומשם

קרא עוד ←

הרמב”ן

הרמב”ן

רבי משה בן נחמן גירונדי (מגירונה), נולד בגירונה שבספרד בשנת ד”א תתקנ”ד (1194), ונפטר בארץ ישראל בשנת ה”א ל’ (1270). כגדול התורה בדורו, העמיד הרמב”ן תלמידים הרבה, ביניהם הרשב”א ור’

קרא עוד ←

דון יצחק אברבנאל

דון יצחק אברבנאל

ר’ יצחק ב”ר יהודה אברבנאל (כונה גם בתואר הכבוד הספרדי ‘דון’), היה מגדולי חכמי ספרד בדור הגירוש. נולד בליסבון בירת פורטוגל בשנת קצ”ז (1437) למשפחה מיוחסת של רבנים ושרים, שנתייחסה

קרא עוד ←

רבינו בחיי

רבינו בחיי

בעל ספר חובות הלבבות ר’ בחיי ב”ר יוסף אבן פקודה היה מגדולי ישראל בספרד. חי בסרגוסה שבספרד המוסלמית סביב שנת ד’ אלפים תת”ך (1060). ידוע בעיקר בגלל ספרו הגדול ‘חובות

קרא עוד ←