כל הפוסטים בעשיו

פרשת פינחס תשע”ח ג

פרשת פינחס תשע”ח ג

צרור את המדיינים והכיתם אותם צריך להבין, מדוע הקב”ה מצווה על משה ועם ישראל לצרור ולשנוא את המידיינים ואח”כ להכותם, מה עניין שנאה זו? ורבינו אור החיים הקדוש עומד על

קרא עוד ←

פרשת בלק תשע”ח

פרשת בלק תשע”ח

יִֽזַּל מַיִם מִדָּלְיָו וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים רבינו הבן איש חי בספרו “עוד יוסף חי” מבאר שפסוק זה בא לרמוז על שלושה דורות של חכמים – סב אב ובנו, שבהם התורה

קרא עוד ←

פרשת ויקרא תשע”ח

פרשת ויקרא תשע”ח

זאת התורה לעולה למנחה… מבאר רבינו בחיי ע”פ המדרש כי במניין הקרבנות יש רמזים גדולים ונפלאים: מניין סוגי הקרבנות הוא תשעה: עולה, מנחה, חטאת, אשם, תודה, שלמים, בכור, מעשר, פסח.

קרא עוד ←