כל הפוסטים במהתורה

איסור דאורייתא

איסור דאורייתא

כל דבר שנאסר לעשותו והאיסור הוזכר במפורש בתורה, או שאיסורו נלמד באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, או שאיסורו נלמד כהלכה למשה מסיני, או שאיסורו נלמד מסברא מדברי תורה.

קרא עוד ←

ברכת כהנים

ברכת כהנים

כל הכהנים הנמצאים בבית הכנסת צריכים לעלות לדוכן, לשאת את כפיהם ולברך את הציבור (לפחות עשרה), בתפילת שחרית ומוסף, זאת לאחר שנטלו ידיהם ע"י לוי או בכור...

קרא עוד ←