כל הפוסטים בהגמרא

רבי נחמן ב”ר שמחה מברסלב

רבי נחמן ב”ר שמחה מברסלב

בעל הליקוטי מוהר”ן רבי נחמן ב”ר שמחה מברסלב נולד בשנת תקל”ב (1772) במז’יבוז’ שבאוקראינה כנין של הבעש”ט. מילדותו ניכר בכישרונותיו המיוחדים וביראת השמים שלו. הִרבה להתבודד ולהתפלל, ורבים נמשכו אליו

קרא עוד ←

רבינו יונה מגירונדי

רבינו יונה מגירונדי

בעל “שערי תשובה”  – רבינו יונה ר’ יונה בן ר’ אברהם גירונדי ‘החסיד’ חי בגירונה וברצלונה שבספרד במאה הי”ג, ונפטר בטולידו בשנת ה”א כ”ד [1263]. היה בן-דודו, מחותנו וידידו של

קרא עוד ←

בעל ערוך השולחן

בעל ערוך השולחן

ר’ יחיאל מיכל ב”ר אהרן הלוי עפשטיין נולד בשנת תקפ”ט (1829) בבוברויסק שברוסיה. מגיל צעיר נחשב לעילוי. הוא נשא לאשה את בתו של הגביר ר’ יעקב ברלין ממיר, אבי הנצי”ב

קרא עוד ←

רבי יהונתן אייבישיץ

רבי יהונתן אייבישיץ

רבי יהונתן אייבשיץ – נולד בשנת תנ”ו (1696), נפטר בשנת תקכ”ד (1764). פרשת חייו של רבי יהונתן אייבשיץ נודעת לרבים לכן יכתבו תאריכים עיקריים בחייו. נולד בערך בשנת תנ”ו (1696)

קרא עוד ←

רב סעדיה גאון

רב סעדיה גאון

רב סעדיה בן יוסף גאון (רס”ג) נולד במצרים בשנת ד”א תרמ”ב (882). מגיל צעיר בלט בידיעותיו בהלכה, במקרא, בדקדוק ובאסטרונומיה, וחיבר ספרים בנושאים אלו. מאוחר יותר עבר לארץ ישראל ומשם

קרא עוד ←

הרמב”ן

הרמב”ן

רבי משה בן נחמן גירונדי (מגירונה), נולד בגירונה שבספרד בשנת ד”א תתקנ”ד (1194), ונפטר בארץ ישראל בשנת ה”א ל’ (1270). כגדול התורה בדורו, העמיד הרמב”ן תלמידים הרבה, ביניהם הרשב”א ור’

קרא עוד ←