פרשת פינחס תשע”ח ב

פרשת פינחס תשע”ח ב

פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן

רבינו אור החיים הקדוש מברר מדוע התורה יחסה בכתוב את פנחס לאלעזר וגם לאהרון, למה היה הצורך להזכיר גם את אהרון הכהן?

ואומר הרב, שיתכן שהתכוון הקב”ה לומר שאהרון הכהן, שאליו היה מיוחס חטא העגל ונפילת חללים רבים מעם ישראל בגינו, בא נכדו – פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן והשיב את חמתו של הקב”ה מעל ישראל ולא כילם, ובזה – פדה את נפשם של עם ישראל, והוא תיקון מעשה נפילת חללים רבים מעל ישראל בחטא העגל.