פרשת פינחס תשע”ח – א

פרשת פינחס תשע”ח – א

השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי

רבינו בחיי מבאר שכוונת הקב”ה באומרו דברים אלו שע”י שפנחס השיב את חמתו של הקב”ה מעל בני ישראל הוא לא כילה אותם, והשבת חימה זו גרמה שעם ישראל יישארו לעולם ולא יוכחדו חלילה, ולזה פנחס זכה לכך שחי לעולם, שהרי פנחס הוא אליהו שעלה בסערה השמיימה בעודו בחיים – וזוהי מידה כנגד מידה. וזוה דבר נפלא ביותר.