כל הפוסטים בויקרא

פרשת ויקרא תשע”ח

פרשת ויקרא תשע”ח

זאת התורה לעולה למנחה… מבאר רבינו בחיי ע”פ המדרש כי במניין הקרבנות יש רמזים גדולים ונפלאים: מניין סוגי הקרבנות הוא תשעה: עולה, מנחה, חטאת, אשם, תודה, שלמים, בכור, מעשר, פסח.

קרא עוד ←

פרשת שמיני תשע”ז – יום ו

פרשת שמיני תשע”ז – יום ו

“וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל” ידוע שהמספר שמונה ביהדות, הוא מעל הטבע. וכך כותב רבנו בחיי: “מצינו שרוב ענייני המשכן והמקדש  סובבים על חשבון שמונה”: 8

קרא עוד ←

פרשת שמיני תשע”ז – יום ד

פרשת שמיני תשע”ז – יום ד

השפעת הכשרות על האדם המהרח”ל בספרו מסילת ישרים כותב כך: “המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ממנו. והוא מה שאמרו: “ונטמתם בם” (ויקרא יא, מג), אל

קרא עוד ←

פרשת שמיני תשע”ז – יום ג

פרשת שמיני תשע”ז – יום ג

הקשר בין פרשת שמיני לפסח ר’ צדוק הכהן מלובלין בספרו “מחשבת חרוץ” מבאר את הקשר שבין פסח לפרשת שמיני ותזריע-מצורע: בפרשיות שמיני ותזריע-מצורע עוסקים בנושא הפה: בפרשת שמיני, במה שמכניסים לפה

קרא עוד ←

פרשת צו תשע”ז – יום ו

פרשת צו תשע”ז – יום ו

לא יחשב לו פיגול יהיה בשולחן ערוך מובא שהתפילה היא במקום הקרבנות, ולכן צריך להיזהר בקרבן במחשבתו שתהיה נקיה ולשם הקרבן, אחרת מחשבתו תפגום בקרבן ויהיה פיגול. ועל זה מובא משל:

קרא עוד ←