ארכיון של: ט׳ במרחשון ה׳תשע״ח (29 באוקטובר 2017)

פרשת וירא תשע”ח א

פרשת וירא תשע”ח א

בספר תולדות יצחק מביא שישנם 10 הבדלים בין המלאכים שבאו אל אברהם לבין המלאכים שבאו ללוט: לאברהם אבינו באו 3 מלאכים ואילו ללוט 2 – משום שמעלת אברהם אבינו גדולה

קרא עוד ←

הסקרנות כואבת

הסקרנות כואבת

אחד עובר ליד בית משוגעים ושומע מעבר לחומה צעקות “תשע, תשע, תשע”… הוא מסתקרן ומטפס על החומה לראות במה מדובר. ברגע שמציץ הראש שלו מעל החומה הוא חוטף אבן בראש

קרא עוד ←

פיצה יקרה

פיצה יקרה

בעל מפעל החליט לרדת לבדוק את חריצותם של עובדיו. הוא ירד למפעל והחל להסתובב יחד עם מנהל העבודה, כאשר לפתע הוא מבחין בבחור צעיר נשען על הקיר ושר. בעל המפעל

קרא עוד ←

עוגת גזר

עוגת גזר

שפן אחד נכנס לבית מרקחת ושואל אל הרוקח: “יש לך עוגת גזר?”. הרוקח עונה בסבלנות: “מצטער אדוני. אנחנו לא מאפייה ולא מוכרים עוגות”. אומר השפן “תודה”, והולך. למחרת חוזר השפן

קרא עוד ←

פרשת לך-לך תשע”ח ב

פרשת לך-לך תשע”ח ב

האור החיים על פרשת לך-לך מבאר שכשאדם נמצא בקרב בית אביו ומשפחתו, יש לו ג’ דברים שהן יתרונות בעבורו: שם נמצאים כל מכריו ואוהביו. כבוד משפחתו ושם, מעטרים ומפארים גם

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ד

פרשת נח תשע”ח ד

ספר צרור המור על פרשת בראשית אומר שתחילת רצונם של דור הפלגה היה לבנות האת המגדל שתהיה אחדות בעולם ויהיו שותפים בבנייה האנשים הנשים והטף, והייתה מחשבתם טובה ולשם שמים

קרא עוד ←

הצלחה בלי ברכה

הצלחה בלי ברכה

חשב מעט רבי מאיר, ואחר הרים את עיניו וברך את היהודי: "יהי רצון שתהיה לך הצלחה – בלי ברכה!". הביט היהודי בתמיהה על הרבי ושאל: "רבי, וכי איזו מן ברכה

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ג

פרשת נח תשע”ח ג

“ויחל נח איש האדמה ויטע כרם” רבינו הרא”ש בפירושו על התורה מביא מדרש שבו מסופר שבא השטן אל נח והציע לו להיות שותף עימו בכרם הענבים. והביא איתו השטן לשותפות

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח ב

פרשת נח תשע”ח ב

“אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה את האלהים התהלך נח” רבינו החתם סופר מבאר פסוק זה בדרך הרמז, והוא שחז”ל אמרו במדרש שאברהם אבינו היה בן נ”ח שנים

קרא עוד ←

פרשת נח תשע”ח א

פרשת נח תשע”ח א

“אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה את האלהים התהלך נח” רבינו בחיי על התורה מברר מהו הלשון “איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נח“, מהן אותן

קרא עוד ←