ארכיון של: י״ז באדר ב׳ ה׳תשע״ו (27 במרץ 2016)

תופעות מופלאות

תופעות מופלאות

אנחנו יודעים, שעצם קיום העולם הוא ניסי ומופלא, וכל דבר הוא תופעה מופלאה, גם מה שאנחנו כביכול רגילים אליו. אבל יש תופעות כאלו מיוחדות, שאיננו רגילים אליהן, והן עוצרות את

קרא עוד ←

מחלוקת

מחלוקת

אדם המחזיק במחלוקת, עובר על איסור תורה, כמובא במסכת סנהדרין (קי, א): "כל המחזיק במחלוקת, עובר בלא תעשה, שנאמר: ולא יהיה כקורח וכעדתו". עונשם של המשתתפים במחלוקת הינו חמור מאוד...

קרא עוד ←

יצר הרע

יצר הרע

שליטת הכוח הרע שבאגם, היצר הרע, המסיתו לעבור על רצון הבורא יתברך ומבקש להחטיאו ולהביאו לידי כפירה בתורה שבכתב ושבעל פה...

קרא עוד ←

יום הכיפורים

יום הכיפורים

יום בו מוחל הקב"ה לאדם על עבירות שבין אדם למקום, אבל על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיירצה את חברו, יפייסנו ויבקש את מחילתו...

קרא עוד ←

הבדלה

הבדלה

כשם שמקיימים אנו, עם כניסת השבת, את מצות "זכור את יום השבת לקדשו" בקידוש על היין, כך מקיימים אנו ציווי זה בהבדלה על היין עם יציאתה של השבת...

קרא עוד ←

ברכת כהנים

ברכת כהנים

כל הכהנים הנמצאים בבית הכנסת צריכים לעלות לדוכן, לשאת את כפיהם ולברך את הציבור (לפחות עשרה), בתפילת שחרית ומוסף, זאת לאחר שנטלו ידיהם ע"י לוי או בכור...

קרא עוד ←

ברית מילה

ברית מילה

ברית המילה, הנערכת ביום השמיני להולדתו של התינוק, היא הראשונה בחובות האב "האב חייב בבנו - למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אשה..."- והינה גם המצווה השנייה מכלל תרי"ג המצוות שבתורה...

קרא עוד ←