רבי שלמה גאנצפריד

בעל קיצור שולחן ערוך

ר’ שלמה גאנצפריד מאונגוואר (אז – בהונגריה) נולד בערך שנת תקס”ב [1802] ונפטר בתרמ”ו [1884]. רוב ימיו שימש כאב”ד בעירו, וחיבר ספרי הלכה חשובים. ספרו הראשון הוא ‘קסת הסופר’, ספר יסוד בהלכות כתיבת סת”ם, שר’ משה סופר (בעל החת”ס) המליץ עליו כספר חובה לסופרי סת”ם.

בעיקר התפרסם בזכות ספרו ‘קיצור שולחן ערוך’, הכולל את רוב ההלכות המעשיות, רובן מחלק או”ח ומיעוטן משאר חלקי שו”ע, בהשמטת הלכות פשוטות הידועות לכל אדם, ובתוספת דברי מוסר ודרך ארץ.

14 מהדורות נדפסו בחיי המחבר, ובחלקן הוסיף הערות ותיקונים; מאז נדפס הספר מאות פעמים. ספר קיצור שו”ע נחשב לספר ההלכה הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז (עד להתפשטות ספר ‘משנה ברורה’), בעיקר אצל פשוטי העם, אולם גם תלמידי-חכמים התחשבו בדעתו, כתבו עליו פירושים או הוסיפו עליו את דבריהם.

הוא תורגם לשפות רבות, ובארץ ישראל נוספו לו מהדורות שונות של הלכות המצוות התלויות בארץ. ר’ שלמה גאנצפריד כתב גם פירוש לסידור, חידושים על כמה מסכתות בשם ‘פני שלמה’, ספר על הלכות נידה וטבילה בשם ‘לחם ושמלה’, ועוד ספרים רבים, חלקם טרם נדפסו.