פרשת נח תשע”ח ג

פרשת נח תשע”ח ג

“ויחל נח איש האדמה ויטע כרם”

רבינו הרא”ש בפירושו על התורה מביא מדרש שבו מסופר שבא השטן אל נח והציע לו להיות שותף עימו בכרם הענבים. והביא איתו השטן לשותפות ד’ חיות: חזיר, גדי, כבש וקוף.

ומדוע דווקא ד’ חיות אלו?

שהשותה יין יותר מידי ומשתכר – דומה לחזיר שמתלכלך בצואה ובבוץ ולא אכפת לו.

ואם הוא רק מתבסם ביין ולא משתכר לגמרי – דומה לגדי, שקופץ ורוקד ושמח ומדלג.

ואם שתה עד שנרדם משתייתו – דומה לקוף, שעושה מעשה טפשי, כי האדם ששותה יין בד”כ לא שותה כדי לישון, אבל בסופו – זה מה שקורה.

ואם שותה בשעת אכילתו יין כדי להשרות את המאכל במעיו – דומה לכבש.