פרשת נח תשע”ח ב

פרשת נח תשע”ח ב

“אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה את האלהים התהלך נח”

רבינו החתם סופר מבאר פסוק זה בדרך הרמז, והוא שחז”ל אמרו במדרש שאברהם אבינו היה בן נ”ח שנים (58) כאשר נפטר נח. ואומר הרב שעיקר פריו ותולדותיו של נח היה אברהם אבינו, שאותו זכה לראות מיוצאי חלציו, ואחר שראה את תולדותיו שהוא אברהם אבינו, אז נפטר נח במנוחה עליונה.

וזה מרומז בפסוק כך:

“אלה תולדות נח” – שעיקר תולדותיו הוא אברהם אבינו ע”ה.

“איש צדיק תמים” – הוא אברהם אבינו, הצדיק הידוע שעליו נאמר “התהלך לפני והיה תמים”, שהיה בן נ”ח שנים בפטירת נח.

“את האלהים התהלך נח” – שאחר שראה נח את אברהם אבינו, נחה דעתו ועלה למנוחה עליונה אצל האלהים.