פרשת וירא תשע”ח ב

פרשת וירא תשע”ח ב

ותבט אשתו מאחריו ותהי לנציב מלח

רבינו בחיי על התורה מבאר את הסיבות בשלהן הפכה אשת לוט לנציב מלח:

  • מכיון המלח הוא מיסוד האש, על כן הפכה לנציב מלח ע”י המלאך שהפך את סדום והעלה אותה באש.

  • בשם מדרש רבה מביא הרב שפעם בא אל אשתו של לוט עני וביקש ממנה מעט מלח, ואומר המדרש שהקשיחה את ליבו אפילו לבקשה פעוטה כל כך ולא נתנה לו. ולכן נענשה מידה כנגד מידה והפכה לנציב מלח.