להגדה – ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא

להגדה – ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא

ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלהים היא

שואלים המפרשים, מדוע החל ה’ יתברך במכות דם וצפרדע, שאותם יכלו החרטומים לעשות, והרי היה מתחיל במכת כינים שם הודו החרטומים שאינם יכולים לעשות, ואצבע אלהים היא?

ומתרצים

שאילו היה מתחיל ה’ יתברך בכינים, היו כולם אומרים “בודאי, המצרים הם שבט אפריקאי נבער שאינו משכיל ואינו יודע לעשות כלום. אז ב”תעלול” הראשון שהראה לם ה’ יתברך – בכינים, הם כבר נכנעו. אבל אחרים, משכילים יותר, היו מתגברים על כוחו של הקב”ה”.

מה עשה ה’? הביא מכות שיכלו החרטומים לעשות, ואז אחרי שראו כולם את יכולותיהם של החרטומים, הביא את מכת כינים שבא כבר לא יכלו לשלוט ולעשות כמותה, ואז בעל כורחם, הודו בפה מלא “אצבע אלהים היא”, גם אותם חרטומים משכילים.